Slimme procesverbetering

Een Vellianen business consultant is bedreven in procesverbetering en versterken van samenwerking in bedrijfsketens, tegenwoordig ook wel Supply Chain Management genoemd. IT speelt hierin vaak een belangrijke rol, maar echt succes bij het koppelen van informatiesystemen, uitwisseling van gegevens en versnellen van omloopsnelheid in processen wordt pas bereikt bij een integrale benadering. Resultaat van procesverbetering op deze wijze zijn divers en interessant: minder afval, meer accurate inkopen, flexibeler voorraadbeheer, betere benutting van kennis zijn enkele voorbeelden. Andere kenmerken zijn: transparantie binnen de keten, verbetering financieel en operationele performance en versterken klantwaarde. Vellianen volgt trends en economische ontwikkeling in procesverbetering, ketenintegratie en/of Supply Chain Management op de voet en kijkt nuchter naar duurzame en bruikbare toepassingsmogelijkheden.

Lean management

Hoe gaat uw organisatie om met klantwaarde? Onze business consultant kijkt eerst naar de complexiteit van de huidige processen. Versimpelen is vaak een impacvolle eerste stap in procesverbetering.

inspiratie

Procesverbetering kan spannend zijn voor uw mensen. Een andere werkwijze vraagt een open blik. Onze consultants inspireren uw mensen om kritisch, met een open blik naar optimalisatie van processen te kijken.

management development

Procesverbetering is iets voor iedere dag: optimaliseren als grondhouding. Bekijk hoe onze consultants management development gebruiken om uw organisatie aan die nieuwe grondhouding te helpen.

Procesverbetering

Versimpelen, automatiseren, optimaliseren

Het is bekend, in de afgelopen periode is vooral naar kostenreductie gekeken. Verbetering van rendement door innovatie en procesverbetering bleef achter. Bedrijven waren aan het overleven.

Procesverbetering: effectief versimpelen

Nu het economisch klimaat verbetert, is het belangrijk mensen en productie slim en efficiënt in te zetten. Bedrijven beseffen dat en kiezen ervoor om hun processen met uitgebreidere IT te ondersteunen. Dat kan slimmer. Een Vellianen consultant is van mening dat IT het proces volgt en kijkt daarom eerst naar samenwerking en optimalisatie in de keten en vervolgens naar middelen om dit efficiënt met IT te ondersteunen. Vaak blijkt dat processen onnodig complex zijn. Vereenvoudiging is dan een eerste stap in procesverbetering.

Effecten van deze nuchtere aanpak zijn duidelijk: verlaging van voorraden, verbetering van liquiditeit, vergroten snelheid en dienstverlening, samengevat: versterken van de klantwaarde en klantenbinding.

Waar staat Vellianen voor?

Vellianen is de metafoor voor volk. Goed volk. Mensen die in elkaar geloven, samenwerken en er zij aan zij voor strijden om uw bedrijf die extra kleur en glans te geven zodat u opvalt en gekozen wordt.

Complexe samenhang

U staat in uw bedrijf of organisatie dagelijks voor complexe beslissingen om positie en resultaat te verbeteren. U neemt besluiten waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Onze ervaring is dat in veel bedrijven de onderlinge samenhang van strategie, proces & werkwijze, toolset en bemensing bij keuzes en besluiten vaak onvoldoende wordt overzien. Dat heeft gevolgen en kan zelfs verregaande gevolgen hebben. De impact van frustratie door onduidelijke en slecht renderende koerswijzigingen is groter dan verwacht.

Pragmatisch resultaat

Vellianen brengt overzicht, structuur en resultaat. We doen dat nuchter, pragmatisch en vanuit de essentie van uw bedrijf. We creëren overzicht vanuit een diep inzicht en ervaring in strategie, processen, tools en mogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Gevolg is inspirerende inzichten die op zowel korte als lange termijn tot resultaat leiden: in cijfers maar ook in samenwerking en de wijze waarop mensen hun werk doen.

Directeur

U ben directeur of CEO. U staat voor complexe uitdagingen om enerzijds de marge te verbeteren en anderzijds uw bedrijf verder te ontwikkelen. U heeft behoefte aan overzicht van mogelijkheden en creatieve denkkracht bij realisatie van die mogelijkheden.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.vellianen.nl%2Fu-bent-directeur%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

Controller

U bent financieel manager of CFO. Technische ontwikkelingen gaan snel en van u wordt steeds meer en breder informatie verwacht over de bedrijfsvoering. U heeft behoefte aan overzicht en concreet toepasbaar inzicht in business intelligence.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

MT-lid

U bent MT-lid en van u wordt verwacht dat uw afdeling of team beter presteert. Er wordt resultaat van uw team verwacht. Veranderen terwijl de business door gaat is lastig. U heeft behoefte aan concrete, pragmatische en snel te implementeren oplossingen.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

IT manager

U bent IT manager of CIO. Misschien heeft u te maken met een project dat niet goed loopt of  start een nieuw project. U wilt met ieder project uw team structureel verbeteren. U heeft behoefte om te sparren of concrete hulp bij de uitvoering van uw projecten.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]