Verandermanagement en management development

Organisatieverbetering vanuit de kern

Management development is de kern van verandermanagement en houdt uw organisatie op koers. Door snelle economische veranderingen, technologische veranderingen en veranderingen in de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken, is ontwikkeling van het (toekomstig) management van uw organisatie van groot belang. Verandermanagement is niet incidenteel nodig, maar zou als constante in uw organisatie geworteld moeten zijn. Kern van management development is daardoor juist verandermanagement. Verandering als constante.

Verandermanagement als continu proces

Onderzoek uit 2001 van Jim Collins laat zien dat in 90% van de meest succesvolle organisaties het management in de eigen organisatie is ontwikkeld. Ontwikkeling van het management gaat in onze optie overigens verder dan een zoveelste management training en is juist het geheel aan selectie, instroom, begeleiding en ontwikkeling van (toekomstige) managers.

Leer managers veranderingen begeleiden

Belangrijke argumenten om in huis uw management te ontwikkelen zijn o.a. het ontwikkelen van de eigen (bedrijfs)cultuur, Zo is de ontwikkeling onderdeel zijn van voortdurend verandermanagement. Leer managers daarom veranderingen begeleiden. Veranderingen vereisen niet in de laatste plaats ander gedrag van het management. Onze aanpak helpt dit gedrag ontwikkelen. Verder draagt het ‘samen leren’ bij aan elkaar sneller kunnen vinden. Goed voor snelheid van handelen en adequaat management.

Management development vanuit de praktijk

Wij bieden organisaties en bedrijven een management development programma waarin veel ervaring uit de dagelijkse praktijk is verwerkt. Managers met meer dan 20 jaar managementervaring delen hun kennis en ervaring. Ons programma is niet standaard, maar wordt op maat voor uw organisatie samengesteld.

Complexe samenhang

U staat in uw bedrijf of organisatie dagelijks voor complexe beslissingen om positie en resultaat te verbeteren. U neemt besluiten waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Onze ervaring is dat in veel bedrijven de onderlinge samenhang van strategie, proces & werkwijze, toolset en bemensing bij keuzes en besluiten vaak onvoldoende wordt overzien. Dat heeft gevolgen en kan zelfs verregaande gevolgen hebben. De impact van frustratie door onduidelijke en slecht renderende koerswijzigingen is groter dan verwacht.

Pragmatisch resultaat

Vellianen brengt overzicht, structuur en resultaat. We doen dat nuchter, pragmatisch en vanuit de essentie van uw bedrijf. We creëren overzicht vanuit een diep inzicht en ervaring in strategie, processen, tools en mogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Gevolg is inspirerende inzichten die op zowel korte als lange termijn tot resultaat leiden: in cijfers maar ook in samenwerking en de wijze waarop mensen hun werk doen.

Directeur

U ben directeur of CEO. U staat voor complexe uitdagingen om enerzijds de marge te verbeteren en anderzijds uw bedrijf verder te ontwikkelen. U heeft behoefte aan overzicht van mogelijkheden en creatieve denkkracht bij realisatie van die mogelijkheden.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.vellianen.nl%2Fu-bent-directeur%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

Controller

U bent financieel manager of CFO. Technische ontwikkelingen gaan snel en van u wordt steeds meer en breder informatie verwacht over de bedrijfsvoering. U heeft behoefte aan overzicht en concreet toepasbaar inzicht in business intelligence.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

MT-lid

U bent MT-lid en van u wordt verwacht dat uw afdeling of team beter presteert. Er wordt resultaat van uw team verwacht. Veranderen terwijl de business door gaat is lastig. U heeft behoefte aan concrete, pragmatische en snel te implementeren oplossingen.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

IT manager

U bent IT manager of CIO. Misschien heeft u te maken met een project dat niet goed loopt of  start een nieuw project. U wilt met ieder project uw team structureel verbeteren. U heeft behoefte om te sparren of concrete hulp bij de uitvoering van uw projecten.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]