Procesverbetering met lean management

Versterk klantwaarde én resultaat

Lean management zorgt voor structurele procesverbetering in uw bedrijf of organisatie. U krijgt focus op het reduceren van verspilling en versterken van klantwaarde. Lean richt zich op verlaging van de doorlooptijd van ‘zand tot klant’ en ondersteunt procesverbetering in handelsbedrijven (inkoop, voorraad, logistiek, verkoop en financiën). Procesverbetering met lean management richt zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie van “Lean technologie”, zodat een substantiële verbetering van het bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden.

Lean management: structurele procesverbetering

Met Lean Six Sigma worden in een organisatie processen en mensen op een slimme manier ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. De succesvolle inzet van Lean procesverbetering leidt tot een efficiëntere organisatie, een constante kwaliteit en een hogere winstgevendheid en, niet onbelangrijk, een sterke beleving van de klantwaarde. In onze aanpak zit vooral ook aandacht voor uw mensen: hun verandering is een belangrijk positief vliegwiel.

Procesverbetering verankeren

Implementatie heeft eigenlijk alleen zin als procesverbetering in het DNA van de organisatie wordt verankerd. Vellianen helpt bedrijven de omslag te maken en inspireert management en teams tot een structurele focus op klantwaarde, procesverbetering en efficiency. Een positief kritische blik op kansen voor verbetering en optimalisatie.

Onze focus in lean management

  • dagelijks verbeteren (in plaats van periodiek)
  • begeleiding door midden-management (ipv Lean-staf )
  • focus op strategische doelen (ipv elimineren van verspilling)
  • focus op vaardigheden (ipv van focus op tools)