Implementatie EMSA/SpocNL

Door veranderde Europese wetgeving ontstond bij Groningen Seaports de noodzaak voor aansluiting op een centraal landelijk meldpunt bij Rijkswaterstaat: SPOC NL. SPOC NL is opgezet voor het doorgeven van scheepsmeldingen door Nederlandse zeehavens. SPOC NL stuurt de scheepsmeldingen door naar SafeSeaNet. SafeSeaNet is een Europees platform voor de bundeling van alle informatie over scheepsreizen, security informatie, afvalmeldingen en gevaarlijke stoffen. Een Vellianen projectmanager zorgde dat Groningen Seaports succesvol kon aansluiten op SafeSeaNet en het Single Point of Contact Nederland (SPOC NL) voor het innovatieve Europees maritieme netwerk voor informatie-uitwisseling over scheepsbewegingen en lading (SafeSeaNet).

IT project met impact op proces en organisatie

De IT projectmanager had geen eenvoudige klus. Om de aansluiting te realiseren is het geavanceerde Port Community Systeem NHIS en het Havenmanagement Informatie Systeem van Groningen Seaports ingrijpend aangepast. Daarnaast werden werkprocessen aangepast. De overlast voor gebruikers in de havencommunity is tijdens de aanpassing tot een minimum beperkt gebleven. De projectmanager heeft de aansluiting gerealiseerd in twee stappen. Eerder dan gepland werd succesvol het eerste deel van de aansluiting gerealiseerd en begin 2012 is de aansluiting volledig afgerond. Voor de laatste stap heeft Groningen Seaports de volledige database met gevaarlijke en vervuilende stoffen aangepast om klanten in de havencommunity nog beter in de gelegenheid te stellen gevaarlijke stoffen te melden.

Overheid en MKB

Overheid en MKB kiest onze unieke aanpak. Iedere situatie staat op zich. Onze consultants, projectmanagers en interim managers bieden ook in uw situatie meerwaarde. We spreken duidelijke taal en maken vooraf duidelijk wat mogelijk is. Wij begrijpen dat u niet zit te wachten op het zoveelste experiment: wij ook niet. We hebben een betrouwbare naam en zijn daar trots op. Wilt u een eerlijk en realistisch verhaal? Mail of bel ons.

Innovatieve risicoscan
Portmanagement system