projectmanager-succesvol-project-it-ict-project-projectmanagement-leeuwarden-friesland

Projectmanager voor succesvolle projecten

Over projecten in het algemeen en IT projecten in het bijzonder is veel te doen. Het blijkt iedere keer opnieuw weer lastig te zijn om projecten tot een goed einde te brengen. Nieuwe projectmanagementmethoden dragen maar marginaal bij aan slagingskans van projecten. Een Vellianen projectmanager is zich bewust van faalfactoren en pakt projecten anders aan. Daardoor boekt onze projectleider vaak succes en kunnen projecten succesvol worden afgerond. Lees ook onze whitepaper over succesvol projectmanagement.

Projectmanager in diverse branches

Een Vellianen projectleider wordt ingezet in diverse branches, op diverse projecten en voor diverse activiteiten. Vaak hebben de projecten logistieke, organisatorische, strategische of IT kenmerken. U komt onze projectmanagers tegen in strategische projecten, procesverbetering, ontspoorde projecten, communicatieprojecten, online projecten (webdesign en website ontwikkeling) , projecten in concept en creatie en in IT. Veel diversiteit, maar één overeenkomst: voortgang en resultaat.

projectmanager-it-project-projecten-projectmanagers-succesvol-project-leeuwarden-friesland

projectmanagers-projectmanager-leeuwarden-friesland-projectmanagement-interim-manager-management-projectsucces-succesvol

Onze projectmanager: betrokken bij uw resultaat

Zoals gezegd: onze projectmanager valt op door zijn aanpak. Nuchter, betrokken en resultaatgericht. Het voelt voor u als iemand van uw eigen team. Recent werd bekend dat lean management meer succesvol is, als de operatie vanuit de strategische doelstellingen wordt benaderd. Een Vellianen projectmanager doet dit al jaren van nature. Wij analyseren uw doelstellingen en bekijken hoe u die op de meest efficiënte wijze kunt bereiken. Onze projectmanager kijkt naar uw activiteiten en projecten vanuit uw strategie en bedrijfsdoelstellingen.

Onze projectmanager deelt kennis en ervaring

Verder delen we graag onze kennis en ervaring. Wij leren u hoe projectmanagement in uw organisatie het meest efficiënt gebruikt. Het resultaat is dat uw medewerkers voortaan zelf als projectmanager optreden. Door ‘coaching on the job’ nemen wij ze mee in dit proces en laten we zien hoe het werkt. Door op deze wijze naar projecten en projectmanagement te kijken, lopen projecten soepeler, zijn doelen beter te realiseren, is uw organisatie sterker gericht op uw klanten en zit u beter in de race. Kortom: Wilt u een succesvol IT, design- of organisatieproject? Bel met Vellianen in Friesland voor informatie over onze nuchtere aanpak en projectmanagers.

projectmanager-kennis-ervaring-presentatie-management-development-projectmanagement-leeuwarden-friesland

Projectmanager

U wilt een project uitvoeren, een verhuizing of een verandering doorvoeren, maar u beschikt over onvoldoende eigen mensen. U beseft dat een onafhankelijke projectmanager voordeel oplevert. Wij leveren u een ervaren projectmanager die uw project tot een goed einde brengt en het resultaat borgt in uw organisatie.

Organisatie

U moet iets organiseren. Dat kan een IT project zijn, maar net zo goed een organisatieverandering, een evenement, een uitbesteding of de ontwikkeling van een tactische visie. Wij leveren gedegen een projectmanager die de verandering of het evenement tot een goed einde brengt.

IT project

Er moet een IT project in uw organisatie worden uitgevoerd, een project zit juist vast of is nagenoeg afgerond en u wilt een audit. Wij leveren een senior projectmanager die helpt uw doelen te realiseren. Jarenlange ervaring in IT, kennis van zaken en beide benen op de grond.