U bent directeur

Het zijn geen makkelijke tijden. Uw verantwoordelijkheid als directeur neemt toe. Keuzes hebben grote impact. Investeringen moeten succesvol zijn. Kwaliteit van informatie en beslissingen wordt steeds belangrijker. Vellianen geeft u advies, helpt u keuzes te maken en neemt verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de keuzes. Betrouwbaar en betrokken.

We ondersteunen MKB en overheid door tijdelijk een manager te vervangen, een project te leiden of door te adviseren in uw strategische of tactische ontwikkeling. We zijn nuchter en succesvol, hebben beide benen op de grond. We zijn betrouwbaar. U kunt op onze interim managers en projectmanagers vertrouwen.

Neem contact op

Maak kennis met onze pragmatische kijk

Complexe samenhang

U staat in uw bedrijf of organisatie dagelijks voor complexe beslissingen om positie en resultaat te verbeteren. U neemt besluiten waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Onze ervaring is dat in veel bedrijven de onderlinge samenhang van strategie, proces & werkwijze, toolset en bemensing bij keuzes en besluiten vaak onvoldoende wordt overzien. Dat heeft gevolgen en kan zelfs verregaande gevolgen hebben. De impact van frustratie door onduidelijke en slecht renderende koerswijzigingen is groter dan verwacht.

Pragmatisch resultaat

Vellianen brengt overzicht, structuur en resultaat. We doen dat nuchter, pragmatisch en vanuit de essentie van uw bedrijf. We creëren overzicht vanuit een diep inzicht en ervaring in strategie, processen, tools en mogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Gevolg is inspirerende inzichten die op zowel korte als lange termijn tot resultaat leiden: in cijfers maar ook in samenwerking en de wijze waarop mensen hun werk doen.