Visie op duurzaam resultaat

structureel resultaat door inspiratie van mensen

Organisaties zijn als schilderijen. Vorm en beeld ontstaan vanuit creativiteit en emotie. Het resultaat geeft inzicht in de beleving van de maker(s). Maar wat je ziet kan voor iedereen anders zijn. Mensen bepalen het succes van organisaties. Intern vanuit hun betrokkenheid en het streven naar gemeenschappelijk succes. Extern beoordelen klanten de toegevoegde waarde van producten en diensten. Klanten bepalen het bestaansrecht van de onderneming. Onze interim managers houden focus op deze interactie tussen de binnen- en buitenwereld van uw organisatie. Want waar mensen bepalend zijn voor succes, zijn wij op ons best.

Visie op

manager én mens

Onze interim managers stellen zich op als partner in de meest brede zin van het woord. Geen betweters, maar betrokken belanghebbenden. Door vragen te stellen en goed te luisteren lopen ze met u de weg tot gedragen oplossingen en beslissingen. Onze ervaring is dat ideeën of oplossingen vaak latent in hoofden van alle actoren aanwezig zijn. Wij helpen bij het concretiseren van die ideeën en kijken naar realiseerbare oplossingen.

Visie op

eerlijke en duidelijke communicatie

Onze interim managers hanteren een open stijl van communiceren. Dat brengt duidelijkheid, geeft beter zicht op posities en (mogelijke) veranderingen en op de weg waarlangs de verandering kan worden bereikt. Duidelijkheid is óók de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft om (individuele) trajecten met zorg af te ronden. Niets staat medewerkers bij verandering meer in de weg dan de onrust en of angst voor hun toekomst! Onze interim managers creëren deze interactie tussen mensen in woorden én daden!

projectmanagement

visie op mensgericht aanpak

Onze interim projectmanagers beheren uw projecten en hebben aandacht voor organisatie, voorbereiding, planning, uitvoering en afronding binnen budget en tijd. Uniek is onze mensgerichte aanpak. Onze interim projectmanagers zijn inspirerend en mensgericht. Projectmanagementmethoden zijn belangrijk, maar zijn in onze aanpak niet van doorslaggevend belang. Uw mensen maken het verschil.