Kostenreductie projectontwikkeling

Vastgoed anders bezien

Bespaar op de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten en krijg inzicht in risico’s mbt wetgeving en regelgeving. Woningbouw en projectontwikkeling door woningcorporaties hebben te maken met complexe wet- en regelgeving. Vaak is geen volledig overzicht in van toepassing zijnde lokale, regionale/provinciale en landelijke wetgeving en regelgeving.

Bij veel woningbouwprojecten ontstaat hierdoor vertraging en kostenverhoging. Becijferd is dat de extra kosten circa 10% van de totale projectsom bedragen. Dat is substantieel. Onze consultants beschikken over een unieke scan waarmee we de actuele en de komende risico’s van uw woningbouwproject in kaart brengen, de relevante regelgeving toetsen en advies geven over te nemen stappen om erger te voorkomen. De scan wordt ook ingezet bij renovatie en groot onderhoud.

Daarnaast ondersteunen we bij desinvesteringsplannen en borgen procedures, ketensamenwerking en ketelfinanciering en waarderingsvraagstukken.

Aansprakelijkheid

Met onze scan inzicht in uw bestuurdersaansprakelijkheid. Waar loopt u risico’s?

Projectontwikkeling

Met onze scan inzicht in de risico’s tijdens plan, ontwikkeling en aanpassing van vastgoed.

Transformatie

Andere focus vraagt andere competenties. Wij helpen verandering vorm geven, borgen en invoeren.

ICT

Duurzame versterking van resultaat met ICT. Herstel van problematische projecten en uitvoeren succesvolle ICT projecten.

Samenwerking

Betere aanbestedingen door zorgvuldige toepassing van ketensamenwerking. Inzicht en kansen door onze evaluatie.

Kostenbeheersing

Beheersen, controleren en verlagen van operationele kosten. Wij adviseren en begeleiden.