Inzicht in verbetering

Hoe weet u of uw bedrijf beter kan presteren als u al jaren hetzelfde doet? Uw jarenlange ervaring zit soms in de weg. Business en de wijze waarop het wordt gedaan verandert. Mensen veranderen. De markt verandert. U heeft behoefte aan frisse wind, aan innovatie maar ook aan verbetering van resultaat.

Vellianen helpt MKB met resultaatverbetering door integrale afstemming van strategie, proces, informatie, tools en bemensing. Wij zijn actief bij havenbedrijven, bij bedrijven in transport & logistiek, betrokken bij bedrijven en organisaties in vastgoed, bij financiële dienstverleners en bij bedrijven in de maritieme sector.

We bieden inzicht en overzicht vanuit onze kennis, achtergrond en relatieve afstand. Door onze pragmatische holistische benadering helpen we uw bedrijf of organisatie daadwerkelijk en duurzaam vooruit. Net zo betrokken als uw eigen mensen.

Complexe samenhang

U staat in uw bedrijf of organisatie dagelijks voor complexe beslissingen om positie en resultaat te verbeteren. U neemt besluiten waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Onze ervaring is dat in veel bedrijven de onderlinge samenhang van strategie, proces & werkwijze, toolset en bemensing bij keuzes en besluiten vaak onvoldoende wordt overzien. Dat heeft gevolgen en kan zelfs verregaande gevolgen hebben. De impact van frustratie door onduidelijke en slecht renderende koerswijzigingen is groter dan verwacht.

Pragmatisch resultaat

Vellianen brengt overzicht, structuur en resultaat. We doen dat nuchter, pragmatisch en vanuit de essentie van uw bedrijf. We creëren overzicht vanuit een diep inzicht en ervaring in strategie, processen, tools en mogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Gevolg is inspirerende inzichten die op zowel korte als lange termijn tot resultaat leiden: in cijfers maar ook in samenwerking en de wijze waarop mensen hun werk doen.

Directeur

U ben directeur of CEO. U staat voor complexe uitdagingen om enerzijds de marge te verbeteren en anderzijds uw bedrijf verder te ontwikkelen. U heeft behoefte aan overzicht van mogelijkheden en creatieve denkkracht bij realisatie van die mogelijkheden.

Controller

U bent financieel manager of CFO. Technische ontwikkelingen gaan snel en van u wordt steeds meer en breder informatie verwacht over de bedrijfsvoering. U heeft behoefte aan overzicht en concreet toepasbaar inzicht in business intelligence.

MT-lid

U bent MT-lid en van u wordt verwacht dat uw afdeling of team beter presteert. Er wordt resultaat van uw team verwacht. Veranderen terwijl de business door gaat is lastig. U heeft behoefte aan concrete, pragmatische en snel te implementeren oplossingen.

IT manager

U bent IT manager of CIO. Misschien heeft u te maken met een project dat niet goed loopt of  start een nieuw project. U wilt met ieder project uw team structureel verbeteren. U heeft behoefte om te sparren of concrete hulp bij de uitvoering van uw projecten.