Bijzonder beheer

Bijzonder beheer komt vaak onverwacht. Zo kan de toekomst van uw bedrijf ineens onzeker zijn. Als een belangrijke kans bijvoorbeeld niet wordt verzilverd. Of als onverwacht een investering fors moet worden verhoogd. De impact van deze beslissingen is vooraf niet altijd te voorzien. Bovendien blijkt uit onderzoek van Graydon dat veel directies en ondernemers structurele tegenvallers voor tijdelijk aanzien. Daardoor wordt vaak niet adequaat gereageerd.

Bijzonder beheer kan worden voorkomen

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 40% van de faillissementen voorkomen had kunnen worden. Voorwaarde is dat tijdig wordt gesignaleerd en dat op tijd wordt bijgestuurd. Daarom schakelen bedrijven een Vellianen adviseur in. Onze adviseur zorgt dan dat het bedrijf weer in een duurzaam gezonde situatie komt. Onze adviseurs hebben veel en brede ervaring in bedrijfsvoering. Ze ondersteunen directies, banken, venture capitalists en accountants en sturen op verlaging van het kredietrisico en verhoging van rendement en succeskans. Ze doen dat vanuit een integrale kijk op strategie, operatie, competenties en financiën. Door deze aanpak wordt bijzonder beheer of, erger, een faillissement voorkomen.

vellianen-strategie-advies-zwaar-weer-bijzonder-beheer-

Strategie

Een Vellianen adviseur beoordeelt uw strategie. Hij controleert de samenhang met uw operatie en adviseert over verbetering van focus.

vellianen-proces-verbetering-advies-implementatie-zwaar-weer-bijzonder-beheer

Proces

Een Vellianen adviseur adviseert over slimme verbetermogelijkheden. Hij helpt bij optimalisatie van uw operatie.

vellianen-competenties-mensen-advies-zwaar-weer-bijzonder-beheer

Competenties

People matters. Maar dan wel op de juiste plaats. Daarom zorgt de Vellianen adviseur voor optimale benutting van uw human capital.

vellianen-financien-financieel-advies-zwaar-weer-bijzonder-beheer

Financien

Results count. De Vellianen adviseur maakt uw financiële ontwikkeling inzichtelijk. Hij geeft inzicht in kansen en risico’s.

Meer lezen over voorkomen van zwaar weer?

Download de brochure Voorkomen van zwaar weer

Complexe samenhang

Uw bedrijf of organisatie staat dagelijks voor complexe beslissingen om positie en resultaat te verbeteren. U neemt besluiten waarvan de impact vooraf niet altijd duidelijk is. Het is onze ervaring dat in veel bedrijven de onderlinge samenhang van strategie, proces & werkwijze, toolset en bemensing onvoldoende wordt overzien. Dat heeft gevolgen voor het resultaat. Wij optimaliseren de onderlinge afstemming en verbeteren zo het resultaat.

Pragmatisch resultaat

Een Vellianen consultant brengt overzicht, structuur en resultaat. We doen dat nuchter, pragmatisch en vanuit de essentie van uw bedrijf. We creëren overzicht vanuit een diep inzicht en ervaring in strategie, processen, tools en mogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Het gevolg van onze adviezen en inzet is inspirerende inzichten die op korte en lange termijn tot resultaat leiden. In cijfers maar ook in samenwerking en de wijze waarop mensen hun werk doen.

Directeur

U ben directeur of CEO en u staat voor complexe uitdagingen. Van u wordt verwacht dat de marge verbetert en het bedrijf verder ontwikkelt. U heeft behoefte aan overzicht van mogelijkheden. Bovendien heeft u behoefte aan creatieve denkkracht bij realisatie van die mogelijkheden.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.vellianen.nl%2Fu-bent-directeur%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

Controller

U bent financieel manager of CFO. De technische ontwikkelingen gaan snel en van u wordt steeds meer en breder informatie verwacht over de bedrijfsvoering. U heeft behoefte aan overzicht van mogelijkheden. Bovendien zoekt u concreet toepasbaar inzicht in business intelligence.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

MT-lid

U bent lid van het MT. Van u wordt verwacht dat uw unit of team beter en slimmer presteert. Uw team moet zich ontwikkelen. Bovendien wordt dagelijks resultaat verwacht. Veranderen terwijl de business door gaat is lastig. U heeft behoefte aan concrete, pragmatische en snel te implementeren oplossingen.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]

IT manager

U bent IT manager of CIO. U kent de strategische waarde van IT. Daardoor weet u dat IT op de strategische agenda van het bedrijf moet. Bovendien wilt met ieder project uw team structureel verbeteren. U heeft behoefte om te sparren of concrete hulp bij de uitvoering van uw projecten.

[ult_buttons btn_title=”Bekijk aanbod” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5200″ btn_anim_effect=”ulta-pop” icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:16px;”]