OFFSHORE

Offshore in transitie. Economie trekt aan, maar de business is veranderd. Marges zijn dun en risico's groot. Bedrijven met slimme, innovatieve proces en -marge optimalisatie winnen.

Daar boeken wij resultaat: met advies, slimme procesverbetering, interim management, efficiënte gegevensuitwisseling en software.

Lees meer

Offshore industrie

Nederland kent ongeveer 550 bedrijven actief zijn in de offshore industrie. Dat is inclusief de Nederlandse offshore windmolenindustrie. Deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid voor 44.000 banen (direct en indirect). In de afgelopen jaren lijkt de offshore industrie van een stabiele sector een risicosector te zijn geworden. Grote oliemaatschappijen als Shell en BP schroeven hun investeringen terug en de Amerikanen lijden grote verliezen op hun investeringen in de productie van schaliegas. Dit heeft invloed op de vele Nederlandse dienstverleners en toeleveranciers aan die offshore industrie en noodzaakt tot optimalisatie, heroverweging en mogelijk herpositionering in de keten.

Vellianen helpt met ondersteuning in innovatie en strategische optimalisatie. Daarnaast ondersteunen we met het versterken van tactische processen en IT.

Complexe samenhang

U staat in uw bedrijf of organisatie dagelijks voor complexe beslissingen om positie en resultaat te verbeteren. U neemt besluiten waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Onze ervaring is dat in veel bedrijven de onderlinge samenhang van strategie, proces & werkwijze, toolset en bemensing bij keuzes en besluiten vaak onvoldoende wordt overzien. Dat heeft gevolgen en kan zelfs verregaande gevolgen hebben. De impact van frustratie door onduidelijke en slecht renderende koerswijzigingen is groter dan verwacht.

Pragmatisch resultaat

Vellianen brengt overzicht, structuur en resultaat. We doen dat nuchter, pragmatisch en vanuit de essentie van uw bedrijf. We creëren overzicht vanuit een diep inzicht en ervaring in strategie, processen, tools en mogelijkheden en ontwikkeling van mensen. Gevolg is inspirerende inzichten die op zowel korte als lange termijn tot resultaat leiden: in cijfers maar ook in samenwerking en de wijze waarop mensen hun werk doen.

Directeur

U ben directeur of CEO. U staat voor complexe uitdagingen om enerzijds de marge te verbeteren en anderzijds uw bedrijf verder te ontwikkelen. U heeft behoefte aan overzicht van mogelijkheden en creatieve denkkracht bij realisatie van die mogelijkheden.

Controller

U bent financieel manager of CFO. Technische ontwikkelingen gaan snel en van u wordt steeds meer en breder informatie verwacht over de bedrijfsvoering. U heeft behoefte aan overzicht en concreet toepasbaar inzicht in business intelligence.

MT-lid

U bent MT-lid en van u wordt verwacht dat uw afdeling of team beter presteert. Er wordt resultaat van uw team verwacht. Veranderen terwijl de business door gaat is lastig. U heeft behoefte aan concrete, pragmatische en snel te implementeren oplossingen.

IT manager

U bent IT manager of CIO. Misschien heeft u te maken met een project dat niet goed loopt of  start een nieuw project. U wilt met ieder project uw team structureel verbeteren. U heeft behoefte om te sparren of concrete hulp bij de uitvoering van uw projecten.

Menu